Křesťanské diskuse definitivně ukončily ke dni 12.3.2017 svůj provoz

Správa je ještě dostupná na e-mailu spravce@krestanske-diskuse.net